Krótko o naszych usługach

Dostarczamy klientom

Dostarczamy klientom

Dla przedsiębiorców i firm, zapewniamy możliwość wzrostu - naszych współpracowników.
Wsparcie konsumentów

Wsparcie konsumentów

Dla klientów, którzy są również członkami naszej spółdzielni, dajemy pożyczki, tak że zakupili.
Working Capital

Working Capital

Dla przedsiębiorców i firm - członków, oferujemy kredyty (Investments), które można wykorzystać do opracowania (zakup nowego sprzętu, aby kupić więcej surowców) i mają większe dochody.

Dowiedzieć się więcej, jak Glob Star Club może pomóc.

Zdaniem naukowców i ekonomistów globalny kryzys finansowy będzie trwał co najmniej do roku 2020 włącznie. Ale jest to perspektywa bardzo optymistyczna. Naukowcy naszej organizacji mają skłonność wierzyć, że kryzys finansowy ma szansę nigdy nie zakończyć się z powodu przesycenia produktów przemysłowych, dla których nieme konsumentów, ponieważ niema zapotrzebowania. W związku z tym, przed tobą powstaje alternatywa - wyjść z kryzysu jako członek naszej spółdzielni lub co najmniej w ciągu pięciu lat żyć w braku pieniędzy i czekać na koniec kryzysu, którego może i nie być.

Niezwykle duży dochód wymaga
niezwykłych dla nas technik i rozwiązań.

Często słyszymy od biznesu, że pragną mieć zysk 100% miesięcznie, jeśli nie w tygodniu, i żeby ten zysk był ze 100% gwarancją, ale nie chcą, aby zmienić to, do którego byli przyzwyczajeni wcześniej.

Chcą mieć te sami partnerzy i robić interesy z nimi płacić te same pieniądze w tej samej walucie, by utrzymywać stałą metodę rozliczania (zwykle w gotówce lub w częściowo w gotówce), stosowane w branży są te same narzędzia i ta sama technologia, ale mając więcej. W najlepszym wypadku możemy znaleźć biznesmena, który wyraża zgodę na zastosowanie nowych maszyn i nowych materiałów i technologii produkcyjnych i uświadamią sobie, że nie może obejść się bez nowych partnerów do dodatkowych wolumenów sprzedaży. Ale to jest bardzo trudno znaleźć zrozumienie potrzeby nowych technologii finansowych. Zwłaszcza w świecie, gdzie każda zmiana w zwykłych technologii jest związane z praniem brudnych pieniędzy. Ekspertem w dziedzinie finansów trudno wyróżnić się, gdzie jest absolutnie uzasadnione innowacje finansowe, a gdzie naruszenie prawa. Nawet organy ścigania często popełniają błędy, a w każdym razie powstrzymując innowacyjne pomysły, aby zrozumieć co to jest - Innowacje lub przestępstwo

I jeszcze, aby uzyskać zyski nadzwyczajne zawsze wymagają nadzwyczajnych rozwiązań. Rozwiązania te niekoniecznie muszą być nowe. Na przykład technologia finansowe, które oferujemy mają historię ponad 80 lat (ale zmodyfikowane przez nas, dodano nasze know-how). Ale dla środowiska - dla Ciebie i Twoich partnerów biznesowych - są nowe, a zatem w stanie generować nadzwyczajne dochody.

Nawet w czasach starożytnych, poruszając się pieszo do różnych celów ludzi zaczęli zdawać sobie sprawę, że szybsze osiągnięcie celu wymagałoby nowych instrumentów. Więc zaczęłi jeździć konno, a cel stała osięgalna w sposób łatwiejszy i szybszy. Jednak koń może iść ograniczony czas w ciągu dnia, człowiek został zmuszony do utworzenia stacji, w którym to było możliwe, aby zmienić konie w dobrze karmione i wypoczęte. Szybsze osiągnięcie bardziej odległe cele wymagał stworzenia transportu drogowego i autostrad, stacji benzynowych i całej infrastruktury utrzymania pojazdów.

Podobnie jest i w biznesie. Aby osiągnąć swoje większe zyski za mniej czasu udało nam się stworzyć niezbędną infrastrukturę, potrzeba w której jest oczywistą. I trzeba tylko korzystać się i zyskować.

Zmiany w poziomie dochodów wymagają zmiany w biznesie !!! Super-zyski nie są możliwe bez innowacji finansowych. Wszystkie nasze innowacje finansowe nie mają nic wspólnego z naruszeniem Prawa i są skirowanę na osiągnieńcie zysków i super zysków.

O. Jourin, PhD,
Director

 

Gdzie spółka jest zajestrowaną &

Profil firmy

Glob Star Club to międzynarodowy zespół twórczy obejmujący praktyków w sferze szybkiego rozwoju działalności gospodarczej, niezależnie od jego branży. Nasi specjaliści to ludzie, którzy odbyli staż i specjalne przeszkolenie u najbardziej przedsiębiorczych biznesmenów, a w ślad za tym, u najbogatszych ludzi na świecie. Klub jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowaną w Polsce, w Warszawie, prowadzącą działalność od 1988 roku.

Klub ma do dyspozycji doświadczonych praktyków, posiadających rzadką, nie publikowaną i nie wykładaną na wyższych uczelniach wiedzę, a także rozporządza niezbędnymi instrumentami, zasobami i środkami technicznymi koniecznymi i wystarczającymi do świadczenia usług i osiągnięcia postawionego celu – szybkiego wzrostu obrotów i/lub wartości firmy naszego klienta. Szybkiego, to znaczy w ciągu 2-3 miesięcy lub 2-3 tygodni, w zależności od specyfiki działalności klienta.

Usługi świadczymy przez Internet lub w biurze (zakładzie produkcyjnym) klienta, w zależności od potrzeb jego przedsiębiorstwa. Usługi są dostępne w większości krajów świata.

Usługi świadczymy w języku klienta.

Warszawa, Polska, Krajowy Rejestr Sądowy
Numer KRS: 0000131311
Numer REGON: 610372413
Numer Podatkowy NIP: 7742270649
Rejestracja podłega weryfikacji na stronie https://ems.ms.gov.pl

W 2015 roku Glob Star Club Ltd został zarejestrowany w Wielkiej Brytanii (firma # 9623110 ). W październiku 2015 roku został przekształcony w społecznę spoldzielnie(Statut do pobrania jest tutaj). Statuty w innych językach tłumaczone przez ludzi i tłumaczenie Google (angielski, rosyjski - tłumaczenie Google wymagają popraw, zapraszamy !!!). Ta strona 29 października 2015 roku była wykupiona przez spółkę z Wielkiej Brytanii od polskiej firmy i należy teraz do UK Glob Star Club Ltd . UK wspiera wcześniejszej firmy wszystkie usługi świadczone przez polską firmę, ale brytyjska firma nie kontynuje wypełnienie zobowiązań zgodnie z umowami polskiej spólki. Brytyjska firma niema żadnych relacji biznesowych z polskiej spólką o tej samej nazwie.

Jako spółdzielnia socjalna, brytyjska firma jest własnością członków spółdzielni. Naszym głównym celem działalności jest walka z kryzysem finansowym i ubóstwem. Tworzymy dla naszych członków spółdzielni specjalnę warunki ekonomiczę i finansowę, w których nigdy nie będą mieć problemów z kryzysem finansowym, o ile będą one członkiem spółdzielni Glob Star Club Ltd.