Nasz Kooperacja

Współpraca czyni nas silniejszymi.

Kto może zostać członkiem spółdzielni Wielkiej Brytanii

Krok 1.

Krok 1.

Pobierz i przeczytaj Statut Spółdzielni. Jeśli nie Zgadzasz się z Statutem nie możesz być członkiem Spółdzielni. Jeśli zgadzasz się z Statutem możesz stać członkiem spółdzielni. Do tego musisz zrobić następujące kroki:


Krok 2.

Krok 2.

Zapłać rocznie składkę członkowską zgodnie z ceną ustaloną w Statucie, na którykolwiek z rachunków bankowych wskazanych w Statucie i uzyskaj z banku potwierdzenia płatności w dowolnej formie. Płatności można dokonać za jeden rok lub za kilka lat.


Krok 3.

Krok 3.

Wydrukuj Statut drukarką, wypełni aplikację (Artykuł 42 paragraf 8) w Statucie, podpisz aplikację i każdą stronę Statutu też w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz Statutu zeskanuj i wyszły wraz z dowodem wpłaty do nas na e-mail: GSC Customer Contact


Krok  4.

Krok 4.

W ciągu 3-7 dni otrzymasz od nas swój numer członkowski. Ten numer członkówski jest równy numeru rejestracji twojej Filji (Oddziału) spółdzielni, którą otrzymasz od nas za darmo, jako członek spółdzielni. Na życzenie możemy wysłać skan Statutu podpisanego przez prezydenta i dyrektora spółdzielni, który jest potwierdzeniem rejestracji Oddziału nami. Mamy dla Ciebie także zalecenia w jednej z instytucji finansowej, w której musisz otworzyć konto dla swojej Filji (lub Oddziału).


Krok 5.

Krok 5.

Wraz z Oddziałen (lub Filiją) otrzymasz zaproszenie i instrukcję, jak otworzyć konto w instytucji finansowej dla Oddziału przez Internet, bez wizyty do kraju lokalizacji banku. Procedurę tę można dokonać w ciągu 30-60 minut. Uwaga, trzeba wypełnić wniosek banku w języku angielskim. Nie można włożyć stronę internetową, bankowości internetowej w online tłumacz Google translate. Bankowość Internetowa nie zaakceptuje tej usługi. Ale można skopiować tekst z bankowej strony internetowej i wkleić ten tekst do usługi Google Translate (http://translate.google.com), jeśli masz trudności w zrozumieniu treści strony rejestracji. Formularz rejestracyjny maję ograniczony czas, w którym należy wprowadzić wszystkie danę rejestracyjne. Można przedłużyć ten czas, jeżeli jest to konieczne. Instytucja finansowa wymaga minimalnej pierwszej wpłaty (lokaty) od każdego klienta (200 euro dla członków grup religijnych i 1000 euro dla innych). Proszę pamiętać, depozyt początkowy (lokata) nie jest opłatą, to pieniądze należą do klienta i klient w każdej chwili może zamknąć konto i wycofać swój początkowy depozyt minus koszty usług na jego (klijenta) rzecz.


Krok 6

Krok 6

Jeśli będziesz otrzymywać pożyczki lub inwestycji trzeba dać ten numer konta bankowego Pożyczkodawcy. Jeśli świadczyć usługi lub sprzedawać towary można podać ten numer konta, dla Kupującego, jeśli Kupujący jest członkiem spółdzielni.


Informacje 1

Informacje 1

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej z Kupującym lub Sprzedającym, który nie jest członkiem spółdzielni, można podać im adres internetowy Glob Star Club Ltd (www.globstarclub.org) i polecenie uzyskania członkostwa.


Informacje 2

Informacje 2

Członkowie spółdzielni mają prawa i realną możliwość uzyskania kredytu biznesowego z niskim oprocentowaniu.